face icon

kamera cion

poruchy icon

mete icon

1. Název

Obec Kuchařovice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: 8. května 211, Kuchařovice, 669 02 Znojmo

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 8. května 211, Kuchařovice, 669 02 Znojmo

4.3 Úřední hodiny:

PRACOVNÍ DOBA NA OÚ:

pondělí               8:00 - 17:00 
úterý 8:00 - 14:30
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 14:30
pátek 8:00 - 12:00

 

4.4 Telefonní čísla: 515 228 121

4.5 Čísla faxu:515 265 329

4.6 Internetová adresa stránky: www.kucharovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby lze poukázat na: 

1387596359/0800 - ČS

107-8660110287/0100 - KB

 

6. IČ: 00600458

 

7. DIČ: CZ00600458

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

 

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 3. 2017 | pdf 1 | pdf2
 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 3. 2017 | pdf
 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2017 | pdf
 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 5. 2017 | pdf
 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 7. 2018 | pdf
 • Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 8. 2019 | pdf

 

10. Příjem žádostí o dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

 

11. Opravné prostředky

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Kalendář svozu odpadů

svoz 2020

Webkamera

webkamera

OBEC KUCHAŘOVICE

8. května 211, Kuchařovice, 669 02 Znojmo

tel: 515 228 121

obec@kucharovice.cz

ucetni@kucharovice.cz

ID datové schránky: 35kbks3
IČ: 00600458 | DIČ: 00600458

Čísla účtů:
1387596359/0800 - ČS
107-8660110287/0100 - KB

PRACOVNÍ DOBA NA OÚ:

Pondělí 8:00 - 17:00 
Úterý 8:00 - 14:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:30
Pátek 8:00 - 12:00
 
 
 
 
 
 
 
 

Design by

logo

Prohlášení o přístupnosti