face icon

kamera cion

poruchy icon

mete icon

Kuchařovice jsou samostatnou středně velkou obcí ležící tří kilometry severovýchodně od města Znojma, v nadmořské výšce 298 m.
Že bylo území v okolí obce osídleno mnoho tisíc let předtím než se započal náš letopočet, dokazují pozůstatkyosídlení a nálezy pazourkových nástrojů z období mladého paleolitu (100 tisíc - 10 tisíc let př. n. l.). Postupem času přecházela lidská pokolení od loveckého způsobu života k zemědělství - k obdělávání půdy a chovu skotu. Tato doba přinesla i objev výroby hliněných nádob - keramiky. Předměty z vypálené hlíny jsou známy jíž z dřívější doby, ale keramické nádoby se objevují až v tomto období.

p11

Nálezy kultury nejstaršího zemědělského lidu s lineární keramikou se u nás nacházejí poměrně často. Jsou to různé střepy z větších čí menších nádob barvy světlehnědé až světlešedé s čarami nebo vrypy. Rovněž nálezy zbytků moravské malované keramiky ukazují na osídlení území v mladší době kamenné.

p13

Z období 1000 - 800 let před naším letopočtem pochází hradiska lidu popelnicových polí na Deblinku a Starém zámku.
První doložená zmínka o Kuchařovících je v darovací listině z roku 1220. V ní je uvedeno, že znojemský kastelán Jimram daroval Louckému klášteru kromě jiného i lán pole v Kuchařovících. Původní název obce je pravděpodobně odvozen od osobního jména "Kuchař", jiný možný výklad: ves lidí Kuchařových. V latinsky psané jíž zmíněné darovací listině se Kuchařovice píší Cvlcharuitz. Historické prameny nás seznamují s minulostí obce a s událostmi v ní nejprve sporadicky, s postupem staletí pak stále obšírněji. Z období 13. až 17. století se dochovalo jen málo zpráv. Do roku 1293 byla část majetku spravována staroboleslavskou kapitulou. K roku 1405 zde byl vladycký statek. Podle lánových rejstříků z roku 1671, které udávají stav a vývoj po třicetileté válce, patřila část obce městu Znojmo, několik usedlostí a dvorů i s desátky náleželo klášteru v Louce a zbytek byly většinou svobodné statky. v roce 1776 patřily městu Znojmo kromě několika statků i hospoda a rybník. v literatuře jsou Kuchařovice charakterizovány jako vyspělá zemědělská obec se zelinářstvím a vinařstvím. Hospodářské poměry na počátku 20. století dovolily vznik a rozvoj malovýroby. V obcí vzniklo mlékařské družstvo a existovaly výrobny leštidel a tukù, dřevěného zboží, okurkových konzerv a kysaného zelí. Z drobných živnostníků působili v obci kováři, obuvníci, kolář, řezník, krejčí, truhlář, kožešník, pekař, holič, čalouník i prodejce tabáku. V současné době je v obcí samoobslužná prodejna smíšeného zboží.
Obec je východiskem vycházek do přilehlé lesnaté oblasti, a přestože sama je ukryta v dolíku, z jejich výše položených míst se otevírá nádherný výhled do okolní krajiny a za příznivých podmínek jsou vídět vrcholky rakouských Alp. Na severovýchodním návrší stojí od roku 1952 budova meteorologické stanice.

p16

Kalendář svozu odpadů

Svoz 2022

Webkamera

webkamera

OBEC KUCHAŘOVICE

8. května 211, Kuchařovice, 669 02 Znojmo

tel: 515 228 121

obec@kucharovice.cz

ucetni@kucharovice.cz

ID datové schránky: 35kbks3
IČ: 00600458 | DIČ: 00600458

Čísla účtů:
1387596359/0800 - ČS
107-8660110287/0100 - KB

PRACOVNÍ DOBA NA OÚ:

Pondělí 8:00 - 17:00 
Úterý 8:00 - 14:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:30
Pátek 8:00 - 12:00
 
 
 
 
 
 
 
 

Design by

logo

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies